So Hot !!

Mini Smart Farm Project

Date : Thursday,2 November 2017
Writer : Ataya P


ในที่สุดโปรเจ็คมินิสมาร์ทฟาร์มของผมก็สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ผมใช้วัสดุง่ายๆที่สามารถหาได้ทั่วไปเช่น กระป๋องน้ำอัดลม ไม้ไอติม ถุงพลาสติกใสและกล่องใส่อาหารสำเร็จรูป มาลองดูรายละเอียดกันครับ ...

ฮาร์ดแวร์
1. บอร์ด Arduino UNO
2. FAY Mini-Character LCD ชิลด์
3. ชุดคิด Solar Charger Kit for Android
4. โซลาร์เซลล์ที่ผลิดไฟฟ้าได้ประมาณ 20 โวลต์
5. เซนเซอร์วัดอุณหภูมิเบอร์ LM61CIZ
6. DC มอเตอร์
7. พัดลม DC ขนาดเล็กรายละเอียด
1. นี่คือแผนภาพรายละเอียดของโครงงาน
System design diagram

โดยการใช้แผงโซลาร์เซลล์เป็นแหล่งผลิตพลังงานให้กับระบบ ตัวบอร์ด Arduino จะทำการอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นในดินจากเซนเซอร์และทำการตัดสินใจสถานการณ์ว่าหากอุณหภูมิสูงหรือความชื้นต่ำกว่าที่เรากำหนดไว้ในโปรแกรม ระบบก็จะทำการสั่งให้มอเตอร์หมุนเพื่อวิดนำส่งไปให้กับพืชผลของเรา พร้อมๆกับเป็ดพัดลมเพื่อลดอุณหภูมิลงด้วย2. ลองดูวิธีการอ่านค่าความชื้นในดินแบบง่ายๆโดยใช้แค่คลิบเหล็ก ->
Easy Humidity Sensor

3. ดาว์นโหลด Arduino ซอสโค้ด ตรงนี้

Mini Smart Farm

ประมาณนี้แหละครับ หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับ :D

Share this page :

Custom Search